Videreutvikling av MEF-skolens kurs

22.11.2017
MEF-skolen skole ingress.jpg

MEF-skolen skal til enhver tid være fremtidsrettet og en pådriver for teknologisk utvikling hos våre medlemmer. Nå utvikles det e-læringskurs.

I forrige uke var det oppstartsmøte for utvikling av e-læringskurs for maskinstyring. E-læringskurset Maskinstyring bygger på grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse.

Maskinsyring har etter hvert blitt et krav på flere anlegg. Flere entreprenører har også sett nyttigheten av å bruke maskinstyring på jobber der det ikke er krav om dette. 

I den forbindelse har det blitt behov for kurs for maskinførere i grunnleggende opplæring i maskinstyring. Maskinstyring er styring av anleggsmaskiner ved hjelp av GPS- og sensorteknologi.

Faggrupper til å utvikle kurs

Prosjektleder Ida Ribler har satt sammen en faggruppe bestående av både interne og eksterne som skal utvikle kurset. Mediafarm, som har over 20 års erfaring med kunnskapsbaserte læringsprogram, skal utvikle e-læringsprogrammet.

MEF-skolen har i dag ulike faggrupper som består av medlemsbedrifter, lærere og ansatte fra MEF/OKAB.  Faggruppene bidrar til å utvikle MEF-skolen til en tidsaktuell kursleverandør.

E-læringskurset vil bli tilbudt ut til medlemmer i mars/april. Følg med på mef.no og Facebook for mer informasjon.

Kontaktperson i MEF

Ida Ribler
Tlf 918 32 198
ida.ribler@mef.no

Arbeidsmøte for faggruppen for maskinstyring i MEF-huset.

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte