Statsbudsjett i havn

23.11.2017
penger sedler.jpg

I går ble de borgerlige partiene enige om statsbudsjettet. Her kan du lese hva som er aktuelt for vår bransje.

- Resultatet er svakt negativt for anleggsbransjen, men vi fryktet at avgiftene kunne blitt økt enda mer så vi er egentlig fornøyd, sier Julie M. Brodtkorb.

- Vi synes det er positivt at partiene har lyttet til innspillet vårt og øker bevilgningene til flom- og skredforebygging. Det er viktig at politikerne ser nødvendigheten av å ruste infrastrukturen vår for et våtere og villere klima fremover, sier adm. dir. Julie M. Brodtkorb.

For vår bransje skal vi særlig merke oss:

  • Vedlikehold vegdekker reduseres med 200 mill. kroner. Dette er negativt, særlig med tanke på at mye av vedlikeholdsmidlene allerede går til tunnelloppgradering, ikke vei. Vedlikeholdsoppdrag er også svært egnet for MEF-bedriftene. 

  • Det bevilges 447 mill. kroner mer til jernbane, drift og vedlikehold.

  • De foreslåtte kuttene i flom- og skredforebygging (111 mill. kroner) blir delvis reversert. Det settes av 100 mill. kroner til dette formålet.

  • CO2-avgift på anleggsdiesel (mineralolje, generell sats) økes med 11 øre per liter (5,6 % totalt sammenlignet med 2017-nivå). 
  • Samtidig reduseres veibruksavgiften på biodrivstoff med tilsvarende for biodrivstoff.
  • Rabatt i firmabilbeskatning for elbiler, 40 prosent (utgjør 168 mill. kroner bokført).

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte