Fremtidens brobyggere i Kongsberg

30.11.2017
OKAB BVT og Kongsberg 1. Foto Hyunjung Kim.jpg

51 fjerdeklassinger fikk omvisning med OKAB og flere lokale entreprenører i går. Og det takket være godt samarbeid, ildsjeler og positiv innstilling.

Journalist: Anniken Tangerud for www.3600.no. Fotograf: Hyunjung Kim

«Gode lærere gjør faget levende», er en frase du hører ganske så ofte. På Madsebakken Skole har du en lærer som nettopp har gjort det i sitt naturfagprosjekt.

I høst fikk nemlig Gro Bråthen, lærer på 4. trinn, en idé om å bruke de to gigantiske bruprosjektet i Kongsberg til å omforme teori til praksis. På veien dit ønsket hun å ta med seg elevene ut på tur for å se prosjektene, men hun kom ikke helt i mål.

Godt samarbeid på tvers

Under årets yrkesmesse kom hun i kontakt med Siv Anja Løvås hos Kongsberg Entreprenør og i løpet av bare et par dager hadde det ordnet seg med både omvisning, buss lånt av Isachsen, en minibuss og sjåfør fra Saggrenda VGS og guide fra Statens vegvesen.

– Det var lett å spørre Isachsen om lån av buss, forteller Siv Anja Løvås fra Kongsberg Entrepenør.

– Vi samarbeider allerede i et prosjekt vi har sammen med entreprenører i Buskerud, noen fra Vestfold, yrkesskolen på Saggrenda Anleggsfagene og OKAB BVT, forklarer hun.

Siden april 2017 har vi jobbet tett sammen for å gi elevene den beste undervisningen slik at de er best mulig rustet når de kommer ut i bransjen som lærlinger. Entreprenørene ser hvor skoen trykker og lærerne har fagplanene og til sammen blir det dynamitt!, forklarer hun stolt.

En annen som ser de større linjene for hva dette betyr for både bransjen, skolene og næringslivet, er Heidi Jacobsen Sandvold fra Kongsberg Næringsforum:

Dette et glimrende eksempel på hva godt samarbeid, ildsjeler og positiv innstilling kan generere, skryter Heidi Jacobsen Sandvold.

Imponerende å se for både liten og stor. Foto Hyunjung Kim


Annerledes skoledag

– Er det gøy?! roper Ola Håvard Hole fra Statens vegvesen i bussen på vei til prosjektet de bygger nede i Sellikdalen: selveste Kongsberg-brua.

– Jaaaaaaaaaah! svarer 51 spente elever så det riktig ljomer bussen.

– Vet dere hva den brua der borte heter da? spør han nysgjerrig og peker på den røde og ikoniske signalbrua mellom Gomsrud og Teknologiparken.

– Bøøøøølgen! svarer elevene i kor.

Hole var en engasjert guide på turen. Han har på sine 25 år i Statens vegvesen bygget mange bruer.

Rekruttering til bransjen

– Elevene er veldig engasjerte! Bare det å få oppleve bruene i virkeligheten er lærerikt og spennende. Her får du satt naturfagsplanen og bygg- og konstruksjonsdelen i en større og mer ekte sammenheng. Det er ikke ofte du får vært med på noe slikt, forklarer lærer Gro Bråthen ivrig.

Stein Egil Ødegård, daglig leder for OKAB Buskerud/Vestfold/Telemark, har ansvaret for å synliggjøre og rekruttere lærlinger til bygg- og anleggsfaget.

– Vi er veldig glad for at skolen tok dette initiativet. Dette er kjempegøy, forteller Stein Egil og skryter av både ungene og guiden fra Vegvesenet.

– Det er herlige unger som har forberedt seg godt og vi har en fantastisk dyktig omviser. Dette er en innertier! Det er en sann glede å få være med, understreker han.

Brobryggerne. Både bokstavelig talt (siden Ola Håvard Hole til venstre faktisk bygger de) og metaforisk (siden Stein Egil Ødegård i midten legger tilrette for fremtidens brobyggere, og Andreas til høyre drømmer om å gjøre det). Foto: Hyunjung Kim


– Bygg- og anleggsbransjen blir ofte litt glemt i en teknologiby som Kongsberg, derfor er prosjekt som dette et viktig utstillingsvindu for fremtidens anleggsarbeidere. Vi må smi mens jernet er varmt, legger han til og smiler.

Siv Anja fra Kongsberg Entreprenør er helt enig:

– For oss i bransjen er dette kjempeviktig. Skal vi være med på å bygge landet må vi tenke rekruttering. Hvorfor ikke starte med barneskoleelever? Det er mange muligheter for å nå mellomleder eller toppleder i anleggsbransjen. Man kan gå den veien alle kjenner godt, allmennfag og ingeniørhøyskole eller en kan velge yrkesfag – fagbrev – teknisk fagskole.  

Et unikt samarbeid

Heidi Jacobsen Sandvold fra Kongsberg Næringsforum heier frem nytenkende prosjekter som dette.

– Vi ser at det er mange eksempler på at det samarbeides godt i Kongsberg om dagen. Både innenfor industrien og mellom skole og næringsliv. Her har du eksempel på et samarbeid som kommer av at man ser verdien av å tenke utenfor «boksen», og å tenke annerledes om hva samarbeid mellom selv konkurrenter kan bety, understreker hun.

Systemer er vel og bra, men det som kanskje er enda viktigere er at ildsjeler og initiativtakere ikke slutter å gjøre nettopp dette.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte