MEF er der du er

01.12.2017
HMS illustrasjonsfoto Jørn Søderholm.jpg

Det er flere fordeler ved å være medlem i MEF. En av de er at vi har regionkontorer over hele landet. Det betyr at du har rådgivere og kontaktpersoner som kjenner deg og ditt nærmiljø.

MEF har seks regionkontorer og fire distriktskontor i tillegg til hovedkontoret i Oslo. Det er litt ulikt rundt om i landet, men på de fleste kontor er det en regionsjef, en regionssekretær, rådgivere og opplæringskonsulenter (OKAB). De jobber tett på «sine» medlemsbedrifter samtidig som de arbeider med å rekruttere nye.

Vanlige arbeidsoppgaver på regionkontorene:

  • Besøker medlemsbedrifter
  • Har møter med kommuner og samarbeidspartnere
  • Medlemsservice, juridisk bistand, opplæring i KS-systemet
  • Rådgivning innen arbeidsgiverspørsmål, som for eksempel avlønning, arbeidskontrakter, arbeidstidsordninger, samt juridiske og tekniske spørsmål vedrørende kontrakter, avtaler og standarder
  • Publiserer nyheter fra regionen på mef.no og sprer viktig informasjon om endringer i lover og regler som medlemmene må forholde seg til via epost, medlemsmøter, web og informasjonsskriv
  • Arrangerer kurs, medlemsmøter og andre arrangementer

- Medlemmene våre er nok mest interessert i juridisk bistand, kurs og handelsavtalene, men også den kunnskapen som MEF har og kan bidra med. Jeg tror også at den sosiale delen er viktig. Det er mange som deltar på våre arrangementer, forteller rådgiver Solvår M. Strand på distrikskontoret på Rudshøgda.  

Utfordringer

Det kan være spesielle utfordringer i enkelte regioner. Som i Region Nord, hvor det er lange avstander.
- Er vi på medlemsmøter ute i regionene blir det ofte lange dager med reise. Regionen strekker seg jo fra Brønnøysund i sør og Kirkenes i øst, så det er lange avstander å dekke.  Men - vi får det til, forteller rådgiver Vibeke Hemmingsen i Region Nord.  

Andre utfordringer er like over hele landet.

- Det er ikke alle medlemmene som er vant til å bruke internett og epost. Det er jo litt problematisk i hverdagen når man skal nå ut med informasjon til flere. Vi tenker på å arrangere egne spesialrettede kurs for å heve denne kompetansen også, sier regionsjef Paul O. Baraas i Region Vest.

MEFs regionkontorer

Region Nord
MEFs regionkontor i Tromsø betjener fylkene Troms og Finnmark.
Regionssjef Randi Pedersen

Distriktskontor i Alta
Distriktssjef Claus Bergersen

Distriktskontor i Bodø
Distriktssjef Martin Grønnslett

Region Midt
MEFs regionkontor i Trondheim betjener Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Regionsjef Øyvind Bergset

Region Vest
MEFs regionkontor i Bergen betjener Hordaland, Nord-Rogaland og Sogn og Fjordane.
Regionsjef Paul Olaf Baraas

Region Sørvest
MEFs regionkontor i Kristiansand betjener Agder-fylkene og Sør-Rogaland.
Regionsjef Oskar Tore Aasen

Distriktskontor i Stavanger
Distriktssjef Marie Oftedal

Region Sørøst
MEFs regionkontor på Sem betjener Vestfold, Telemark og Buskerud.
Regionsjef Jørn C. Evensen

Region Øst
MEFs regionkontor i Oslo betjener fylkene Oslo/Akershus og Østfold.
Regionsjef Espen Alvestad

Distriktskontor for Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold ligger på Rudshøgda.
Distriktssjef Leiv Peter Blakstad

Finn din kontaktperson her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte