Kritisk til Vegvesenets konkurranse-avlysninger

06.12.2017
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

Julie Brodtkorb reagerer sterkt på at Statens vegvesen velger å avlyse flere anbudskonkurranser knyttet til drift og vedlikehold.

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Tirsdag kom Byggeindustrien med nyheten om at Statens vegvesen må avlyse en rekke drift- og vedlikeholdskonkurranser fordi det er uklarheter knyttet til hva som skjer med kontraktene når regionreformen trer i kraft og byggherreansvaret underlegges de nye regionene.

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF er meget kritisk til avlysningene og den usikkerheten det skaper for bransjen.

– Vi vet regjeringen er opptatt av forutsigbarhet for norsk næringsliv. Dette er et skrekkens eksempel på å sjalte og valte med viktige distriktsarbeidsplasser, skriver Brodtkorb i en e-post til Byggeindustrien.

Les hele saken på Bygg.no her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring