Nytt fagbrevkurs for skogsoperatører

12.12.2017
Skogsmaskin Foto Roar Ree Kirkevold.jpg

De aller fleste av Norges godt over 600 skogsmaskinførere er svært dyktige praktikere i faget sitt, men, mange av dem liker ikke å lese pensum eller å skrive eksamensoppgaver.

Tekst og foto: Roar Ree Kirkevold, Skog.no

De håndterer 30 tonns maskiner i bratt terreng som ingenting, mens et hvitt ark og en blyant kan skremme vettet av dem. Over halvparten har ikke fagbrev i yrket sitt.

– Derfor har vi laget et kurs for de som allerede jobber som maskinførere i skogbruket og som vil skaffe seg fagbrev som skogsoperatør, sier prosjektleder Mikael Fønhus hos Skogkurs.

Kurset er utviklet i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF-skolen) og det ble ferdig testet på 13 maskinoperatører nå i år.

Økende krav til dokumentasjon

Kravet til å kunne dokumentere hva du eller dine ansatte virkelig kan, øker også i skogbruket. Til syvende og sist har skogeierne plikt til å sikre at de som planlegger og utfører skogbrukstiltak (som hogst) på eiendommen har tilstrekkelig kompetanse.

Per i dag har under halvparten av de som kjører skogsmaskiner fagbrev som skogsoperatør.

- Ikke så rart, sier Fønhus. Før du kan avlegge den praktiske fagprøven, må du nemlig bestå en teoretisk eksamen. Fordi det til nå ikke har vært noen plan på teoriundervisningen, har de fleste av de som har prøvd seg på den teoretiske eksamenen strøket eller droppet hele tanken om å få fagbrev. Det gjelder også flere svært dyktige og erfarne skogsoperatører.

Helgekurs

Derfor lagde vi kurset «Eksamensforberedende kurs til fagbrev som skogsoperatør». Det tar for seg hele pensumet ved hjelp av moderne instruksjonsvideoer produsert i Norge eller i Sverige og annet bra undervisningsmateriell.

På de to eller tre samlingene, er det også demonstrasjoner utendørs.

– Vi vil gå grundig igjennom tidligere eksamens oppgaver, slik at du vet hva du går til, sier Fønhus.

– Skogsmaskinbransjen er veldig opptatt av å produsere noe hele tiden, påpeker Fønhus.

Det å ta folk ut av arbeidet i mange dager er vanskelig. Derfor legger vi samlingene både på fredager og lørdager. Vi ser at hvis du er fast ansatt, så kan de snakke med sjefen om å få firmaet til å betale de kronene et slikt kurs koster.

– Både operatøren og entreprenøren får fordeler av fagbrevet, hevder han. Operatøren får mer kunnskap som gjør arbeidsdagen både tryggere og sikrere.

Rigget for fremtiden

Det gir mer arbeidsglede når du vet en del om det faget som du arbeider med.

– I tillegg ser vi ofte at de som permitteres først, er de ufaglærte, sier Fønhus.

For entreprenøren ligger fordelen blant annet i at når kravene til dokumentert opplæring øker, så er det en stor gevinst (kanskje et krav?) om at en andel av de ansatte skal ha et fagbrev. Er man tidlig ute med dette, så rigger man bedriften sin for fremtiden.

Likevel oppfordrer Fønhus så mange som mulig til å skaffe en slik dokumentasjon på hva de kan og hva de arbeider med.

Praktisk erfaring teller også

Skogbruket er heldige som har en fagbrevordning, sier fagsjef skog i MEF avdeling skog, Bjørn Lauritzen.

– Vi ser at andre bransjer, for eksempel brønnborerne, som ikke har det, savner dette veldig.

Likevel advarer han myndighetene om å legge altfor stor vekt på teoretisk opplæring. – Det må ikke bli slik at vi sender de dyktigste praktikerne ut i NAV-køen fordi de ikke har en teoretisk eksamen. Har du kjørt skogsmaskin i 30 år, så må den kunnskapen og erfaringen også telle.

Mikael Fønhus er helt enig, men vi lever nå i den virkeligheten vi gjør, sier han. Kravene øker, og vår oppgave i Skogkurs er å formidle kunnskap. Derfor utvikler vi slike kurs til selvkost.

Hvordan det gikk med de 13 som deltok på testkurset? Alle besto den teoretiske eksamen. Og i disse dager går de opp til fagprøve.

Eksamensforberedende kurs for fagbrev i skogfaget

Praksiskandidatordningen gir voksne en mulighet til å gå opp til fagprøve på grunnlag av nok allsidig praksis i faget.

Krav er:

  • Minimum 5 års allsidig praksis i faget. Må dokumenteres ved arbeidsattest(er) eller tilsvarende.
  • Skolegang og evt. tidligere læretid godskrives etter gjeldende regler.
  • Helhetlig praksisvurdering fore tas av rådgiver i faget hos fylkesopplæringssjefen.
  • Dokumentasjon på godkjent teori.
  • Normalt bestått tverrfaglig eksamen i faget.

Kilde: Skogkurs

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte