Oppdatering på tunneldriving

13.12.2017
Tunnel Bjørnegårdtunnelen. Foto Runar Daler.jpg

MEF har mottatt en teknisk oppdatering på tunneldriving fra Statens vegvesen. 

Illustrasjonsfoto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Oppdatering av kapasiteter for ekvivalenttidsregnskapet.

Statens vegvesens kontraktsmal inneholder et system for regulering av tidsfrister for tunnelarbeider forårsaket av økte mengder for stabilitetssikring ved stuff, og arbeider foran stuff, sammenlignet med kontraktens mengder.

For slike arbeider beregnes ekvivalenttid ut fra kapasiteter gitt i en tabell i kap. C2. Kapasitetene er konservativt fastsatte gjennomsnittsverdier, og andre aktiviteter i tilknytning til de som er medtatt i tabellen regnes for inkludert i de gitte ekvivalenttider ved beregning av teoretisk tidsbehov.

Gjennom mange år har utviklingen av maskiner og metoder ført til gradvis økning av kapasiteten for flere slike arbeider. Vi mener tiden er inne for å oppdatere kapasitetene for sikringsbolter, boring av sondérhull, injeksjonshull og kontrollhull samt sprøytebetong inkl. tilrigging og rengjøring av fjelloverflaten.

De oppdaterte kapasitetene er fortsatt å regne som konservativt fastsatte gjennomsnittsverdier. For de øvrige aktivitetene med ekvivalenttid er det ikke grunnlag for å endre verdiene nå.

Oppdaterte verdier vil bli tatt inn i kontraktsmalen ved kommende revisjon. I tunnelkontrakter som blir utlyst på grunnlag av dagens dokumentmal, vil de oppdaterte verdiene bli tatt inn i konkurransegrunnlaget ved korreksjon i tabellen.

Følgende aktiviteter har oppdaterte verdier for kapasitet

 • Sikringsbolter med lengde til og med 5 m: 18 stk/time (var tidligere 12)
 • Sikringsbolter med lengde over 5 m: 9 stk/time  (var tidligere 6)
 • Sikring med sprøytebetong inkl. tilrigging og rengjøring av fjelloverflaten: 9 m3/time  (var tidligere 6)
 • Boring av sondérhull, injeksjonshull og kontrollhull: 100 m/time (var tidligere 60)

For følgende aktiviteter er verdiene uendret:

 • Manuell driftsrensk: 1 time/time
 • Bånd: 25 m/time
 • Nett: 10 m2/time
 • Tillegg for sikringsbuer av sprøytebetong: 4 m/time
 • Ekstra betong utover gjennomsnittlig tykkelse 0,4 m: 10 m3/time 
 • Sprengning av tunnel med halv salvelengde: 0,3 stk/time
 • Sprengning av tunnel med todelt tverrsnitt: 0,3 stk/time
 • Injeksjonsarbeid: 1 time/time
 • Opp- og nedrigging for injeksjon inklusive herdetid:  0,5 stk/time

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte