La oss satse på vann i Norge

14.12.2017
Toril Hofshagen.jpg

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann, holder innlegg på Arctic Entrepreneur 2018 om vannbransjen og dens utvikling. 

Foto: Toril Hofshagen, Norsk Vann 

Vannbransjen skal investere om lag 280 milliarder kroner fram til 2040 i kommunale vann- og avløpsanlegg. Investeringene er nødvendige for å møte befolkningsveksten, takle klimaendringene, innfri stadig strengere kvalitets- og sikkerhetskrav, samt komme opp på en bærekraftig fornyelsestakt for det omfattende ledningsnettet.

Investeringsbehovet på vannområdet innebærer spennende muligheter for Norge som nasjon. En nødvendig satsing vil gi økt verdiskaping og sysselsetting i hele landet, da det er behov for mer arbeidskraft både i kommunene og i næringslivet for å få gjort jobben.

Videre er det et stort potensiale for innovasjon og teknologiutvikling, slik at investeringene gjøres på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Og investeringer i vann lønner seg: I følge Verdensbanken gir hver krone investert i vann og avløp, fem kroner i økt produktivitet i et samfunn. Så la oss satse på vann i Norge! Vi er tross alt en av verdens mest vannrike nasjoner og har et velsignet utgangspunkt.

Seminar om Vann og avløp onsdag 24. januar

10:00-10:20 Vannbransjen i utvikling: Store utfordringer gir gode muligheter for vekst og innovasjon
Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann

10:20-10:40 Hvor galt kan det gå – spør først, grav siden
Carl C. Fon, daglig leder i Fon anlegg AS og Thomas Kollerød, advokat og leder av MEFs juridiske avdeling

10:40-11:00 Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse
Vidar Tjervåg, daglig leder i Tjervåg AS og Gunnar Mosevoll, sivilingeniør/dr.ing

11:00-11:30 Kompetansekrav, tredjepartskontroll og krav til kvalitets- og FDV-dokumentasjon 
Rune Berge, avdelingsleder VA Prosjekter, Bærum kommune

Vinterens store møteplass

Over 770 personer har nå meldt seg på vinterens store arrangement Arctic Entrepreneur 2018. Det blir stor utstilling, kurs, seminarer og middager med underholdning. Meld deg på du også!

Dersom du har behov for hjelp i forbindelse med påmeldingen, bes du om å kontakte vår tekniske arrangør Meeting Management på telefon 22 55 50 11 eller e-post: ae@event123.no.

Les mer og meld deg på via www.arcticentrepreneur.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte