Har bedriften din fagkompetanse?

19.12.2017
Læremester OKAB lærling.JPG

MEF-skolen og OKAB etterutdanner anleggsbransjen, slik at flere kan ta fagbrev. Vi starter opp med eksamensforberedende kurs flere steder i landet i januar. 

Det er viktig for bedriftene å få formalisert kompetansen de har tilgjengelig. MEF-skolen arrangerer eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene rundt om i landet for anleggsbransjen.

Meld på deltagere før jul!

Krav for å få sentral godkjenning


Fagbrev er viktig både for å friske opp og heve kompetansen man har fått gjennom mange år med praksis. For både bedrifter og for de er ansatte er det fordelaktig å få denne kunnskapen ned på papiret. For firmaer som skal ha en sentral godkjenning er det jo også et krav. 

Oppstart i januar 2018

Eksamensforberedende kurs for fagbrev er beregnet for personer som har lang praksis og som ønsker å ta fagbrev i faget anleggsmaskinfører, fjell- og bergverksfaget eller veg- og anleggsfaget. Oppstart på kursene er i januar. 

19. januar - Hamar
19. januar - Stavanger
19. januar - Heimdal
26. januar - Førde
26. januar - Sandefjord

Kurset går over fire samlinger á to dager, totalt 64 timer. 

Her er en oversikt over Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene. 

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte