Konferanse om byggeråstoffer

27.12.2017
Pukk grus stein

Norsk Bergindustri, MEF og Akershus fylkeskommune inviterer medlemmer, offentlige saksbehandlere og andre interes­serte til konferanse 31. januar.  

Viktige byggeråstoffkilder på Østlandet vil trolig forsvinne i løpet av 20 år, samtidig som det er svært komplisert å få åpne nye. Akershus fylkeskommune presenterte sin Plan for regional masseforvaltning i 2016. Både kommuner og bransjen har fått være med på å utforme denne.

Vi håper på en dag der betydningen av tilgang på gode råstoffer belyses, enten disse tas ut i pukkverk eller grustak eller gjenbrukes.

MEFs regionsjef Espen Alvestad åpner konferansen sammen med Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri

Sted: Næringslivsets hus på Majorstua i Oslo
Tid: 31. januar 09.00 - 15.30

Les mer om konferansen, programmet og påmelding i vedlegget. 

Klikk her for å melde deg på. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte