Ledig stilling i Finnmark

04.01.2018
Ledig stilling i MEF.jpg

Vi søker ny Distriktssjef med kontorsted i Alta. Vil du bli vår nye kollega? Søknadsfrist 26. januar.

- Organisasjonsarbeid og medlemskontakt
- Næringspolitisk arbeid

Distriktssjef MEF Finnmark søkes grunnet stor økning i antall medlemmer. Vi søker rette den personen til å utvikle og drive avdelingen inn i fremtiden. 

Distriktssjefen inngår i Region Nord som består av Finnmark, Troms med Svalbard og Nordland med regionskontor i Tromsø, samt to opplæringskontorer, ett for Nordland og Troms samlet, og ett for Finnmark.

Stillingen er utfordrende og gir gode utviklingsmuligheter for den rette personen.

Arbeidsoppgaver

-
Kontakt med og oppfølging av medlemsbedriftene. 
- Planlegging og gjennomføring av medlemsmøter, kurs, seminarer og fagsamlinger.
- Ta initiativ og følge opp næringspolitiske saker som er viktige for medlemsbedriftene.
- Bygge opp og vedlikeholde kontakt med offentlige og private byggherrer.     
- Veiledning til og rådgivning av medlemsbedriftene innen de fagfelt kandidaten besitter, samt tilegnelse av nye fagfelt etter hvert.
- Kontakt og samarbeid med OKAB Finnmark
- Sekretæroppgaver for MEFs fylkesavdeling i Finnmark, samarbeid med tillitsvalgte.
- Samarbeid om fellesprosjekter og fellesoppgaver i regionen.
- Tilrettelegge for og avholde kurs i regi av MEF-skolen innen anleggs- og bergfagene.

Kompetanse og/eller interesse for HMS er spesielt interessant for oss, eventuelt også bedriftenes risikovurdering samt det tekniske faget komprimering.

Ønskede kvalifikasjoner

-
Pågangsmot og lærevillighet. Gjerne bransjeerfaring.
- Like å ha kontakt med alle typer mennesker og drive nettverksbygging.
- Beherske både selvstendig arbeid og samarbeid på ulike nivå.  
- Kompetanse i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
- Forelesererfaring eller ønske om å lære seg å holde foredrag og kurs.

Distriktssjefen rapporterer til regionsjefen i Tromsø. I samarbeid med regionsjefen og ledelsen ved hovedkontoret i Oslo vil du være et viktig kontaktledd til offentlige myndigheter, oppdragsgivere og skoleverket. Du skal være initiativtaker i saker som angår bransjen.

For stillingen gjelder

-
konkurransedyktige betingelser
- gruppelivs- og pensjonsforsikring
- telefon- og bilordning
- reise- og møtevirksomhet utenfor ordinær arbeidstid
- tilbud om opplæring og kurs

For rette personen er dette en kjempemulighet for personlig utvikling.

For nærmere opplysninger kontakt administrerende direktør Julie Brodtkorb tlf. 93419216, eller regionsjef Randi Pedersen tlf. 98887283.

Skriftlig søknad med CV og vedlegg merket ”Distriktssjef” sendes innen 26. januar 2018 til  firmapost@mef.no.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte