Når kundene blir for dumme

13.01.2018
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

Julie Brodtkorb svarer Geomatikk: Monopolets tid burde tilhørt fortiden.

I et innlegg i Finansavisen den 09.01 skriver direktør i Geomatikk Tore Blekastad at MEF som representerer over 2050  bedrifter i kundegruppen til Geomatikks  tar feil når vi mener tjenesten deres er for dårlig og derfor er en fare for viktig infrastruktur i samfunnet. Alle argumentene som brukes i artikkelen vitner om at monopolets tid burde tilhørt fortiden.

I innlegget hevder Geomatikks direktør at de ikke har monopol på påvisning av kabler. Han opplyser likevel ikke hvem konkurrentene deres er. Vi vet at hver gang våre entreprenører skal få gjort en påvisning for å få vite hvor kabler ligger blir de henvist av netteiere til Geomatikk. Da Geomatikk til stadighet hevder de ikke har monopol har vi prøvd å få svar på hvem konkurrentene deres er uten å få vite det. Derimot har både professor Øystein Foros på NHH og professor Erling Hjelmeng ved institutt for privatrett ved universitetet i Oslo utredet problemstillingen for MEF og konkludert med at Geomatikk har et tilnærmet monopol på tjenesten.

Geomatikk er forundret over at MEF ønsker et «statlig monopol» på kartdata. Våre medlemmer er praktikere som utfører alle typer gravearbeid. De er opptatt av å ikke skade samfunnets infrastruktur. Det viktigste verktøyet de har er et godt kartmateriell som utgangspunkt for påvisninger av kabler. Når de gjennom år har opplevd at tjenesten de betaler for ikke leverer kvalitet må en kunde få vise sin misnøye. Vi har derfor sett på hvordan en aktør reelt kunne startet konkurrerende tjenester med Geomatikk og vi har kommet til at det kun er mulig om en statlig instans har ansvaret for koordinering og samordning av kartdata. Vi har i den sammenheng foreslått kartverket.

Det sier ganske mye om en monopolist når den må forklare over 2000 kunder at kundene tar feil i at de er misfornøyd med tjenesten som leveres. Det gjør administrerende direktør i Geomatikk nok en gang når han i Finansavisen viser til at statistikken viser at vi som kunder egentlig er fornøyd med tilgjengelighet og tjenester. Av den grunn vil MEF fortsette arbeidet for å gjøre kartmateriell hos netteiere tilgjengelig for flere aktører slik at konkurranse om denne type tjenester kan bli reell.

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør
MEF

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte