Forventer fortgang i overvannsarbeidet

15.01.2018
Overvann gravemaskin va

Regjeringen synes endelig å ha forstått at det haster å styrke arbeidet med overvann.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre presenterte i går ny regjeringsplattform. Et par av punktene fra plattformen gir forventninger om økt innsats knyttet til overvann:  

  • Regjeringen vil følge opp overvannsutvalgets innstilling.
  • Samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene.

MEF og andre aktører, som Norsk Vann, har jobbet målrettet for å få dette temaet høyere på den politiske agendaen.

– Det er nå over to år siden overvannsutvalget la frem sine anbefalinger. Flommen på Sørlandet i fjor var en påminnelse om hvilke behov som finnes i kommunesektoren når det gjelder god overvannshåndtering. Regjeringen må nå omsette anbefalinger til handling. Øverst på vår ønskeliste står minstekrav til kvalitet på vann- og avløpsledningsnettet og sektorlov, sier Julie Brodtkorb.

– Det haster virkelig å få et «klimatilpasset» regelverk, påpeker direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, før hun fortsetter:

– For at kommunene, huseierne og utbyggerne skal få gjort nødvendige forebyggende tiltak på overvannområdet, må staten avklare hvem som har ansvaret og hvordan det skal finansieres.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte