MEF på høring i Arbeids- og sosialkomiteen

19.01.2018
RD111020 Stortinget.jpg

MEF er opptatt av et seriøst arbeidsliv der det er konkurranse på like vilkår, der fast ansettelse er hovedregelen og som gir det beste utgangspunktet for fagopplæring og utvikling  av et robust anleggsmarked.

Dette bidrar på en konstruktiv måte til å forebygge sosial dumping og brudd på reglene om lønns- og arbeidsvilkår.

Sjeføkonom Stein Gunnes deltok på høring torsdag 18. januar. MEF er samtidig opptatt av en viss fleksibilitet i den forstand at kortsiktige produksjonstopper kan håndteres ved innleie av arbeidskraft. Anleggsbransjen bruker i hovedsak innleie fra andre produksjonsbedrifter og i mindre grad innleie fra bemanningsbyråer. Dette mener vi er en hensiktsmessig måte å løse produksjonstopper på, da bedrifter som er på utleiesiden slipper å permittere ansatte. Bedrifter på innleiesiden får gode anleggsfolk som vil bidra til kontinuitet i bransjen og ikke minst når de innleide går tilbake til egen produksjonsbedrift.

MEF støtter ikke et forbud mot innleie fra bemanningsbyrå, men er av den oppfatning at innføring av en gitt kvote for innleie kan være en vei å gå. MEF har ikke tatt stilling til hva en makskvote for innleie bør være.

MEF mener at innleie fra produksjonsbedrifter ikke skal omfattes av en evt. kvotebegrensning. Innleie fra bedrifter som ikke har til hensikt å drive utleie, jf. arbeidsmiljølovens § 14-13, tilsier at den ansatte skal være fast ansatt i utleiebedriften. Da er formålet med fast ansettelse ivaretatt, og hensikten med en begrensning irrelevant.

Kontaktperson i MEF: 
Stein Gunnes
Sjeføkonom
stein.gunnes@mef.no 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte