Tirsdag på Arctic Entrepreneur

30.01.2018
islogo is arctic Foto Finn Bangsund.jpg

Her kan du laste ned alle presentasjonene fra seminarene tirsdag 23. januar. 

Anleggsbransjen fram mot 2030 – Økte investeringer og lavere klimautslipp Hvordan skal entreprenørene tilpasse seg?Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anleggsbransjen fram mot 2030 – Økte investeringer og lavere klimautslipp Hvordan skal entreprenørene tilpasse seg?           
Bettina Sandvin

Nye Veier – starten på en forenklingstrend?
Nye Veier v/adm. dir. Ingrid Dahl Hovland og AF Anlegg, avd. dir. Erik Frogner

Mineral- og ressursforvaltning, driftskonsesjoner, klimakonsekvenser
Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning

Kommunesammenslåing betyr harmonisering av regelverk (bl.a graveinstruks og VA-norm)
Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk i Asker kommune

Fusjoner og oppkjøp i anleggsbransjen - Hva er suksesskriteriene for en vellykket prosess?
Jørgen Bøhn, partner i Eiger Corporate

Samarbeid og fellesforetak/joint venture – Erfaringer fra en entreprenør
Christian Oskarsson, daglig leder i Anlegg Nord AS 


Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte