Onsdag på Arctic Entrepreneur

30.01.2018
Seminar_ingress Arctic.jpg

Her kan du laste ned presentasjonene fra seminarene onsdag 24. januar. 

Q3

Bruk av ny teknologi – Hva kan entreprenørene spare av tid og penger? 
Anleggsmaskiner og besparelser, Volvo Maskin AS.

BIM og 3D-modellering
Gjermund Dahl, BIM-strateg i Norconsult AS.

Mineralindustrien – status og framtid
Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri

Q4

Vannbransjen i utvikling: Store utfordringer gir gode muligheter for vekst og innovasjon
Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann

Hvor galt kan det gå – spør først, grav siden
Carl C. Fon, daglig leder i Fon anlegg AS og Thomas Kollerød, advokat og leder av MEFs juridiske avdeling

Grøftepukk og optimal ressursutnyttelse
Gunnar Mosevoll, sivilingeniør/dr.ing

Kompetansekrav, tredjepartskontroll og krav til kvalitets- og FDV-dokumentasjon
Rune Berge, avdelingsleder Bærum kommune

Q5

Smakebiter fra MEFs kurs
Terje Eikevold

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid
Jørn Carsten Evensen, regionsjef i MEF Sørvest

Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften
Paul Olaf Baraas, regionsjef i MEF Vest

Praktisk arbeidsrett
Thomas Kollerød, advokat og leder av MEFs juridiske avdeling

Q3 etter lunsj

Ja men, jeg trodde jo at…? De største kontraktsfellene for mindre norske entreprenører
Gun Marit Stenersen, Wahl Larsen Advokatfirma

Hvordan rense forurensede masser og bruke dem på nytt
Magnus Stedenfeldt, seniorrådgiver iRimol Miljøpark AS

Hvordan kan du vite at massene er rene nok?
Torgeir Rødsand, country manager, ALS Laboratory Group Norway AS 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte