Torsdag på Arctic Entrepreneur

30.01.2018
Arctic foajee quben.jpg

Her kan du laste ned alle presentasjonene fra seminar og kurs torsdag 25. januar. 

DSB møter sprengningsbransjen. Nytt fra DSB, regelverket er endret, ny eksplosivforskrift, hendelser i bransjen 2017
Siri Hagehaugen, DSB

Vern mot roterende deler
Frode M. Andersen, MEF

Montering av radiovern på eldre borerigg
Ørjan Jahren Olsen, daglig leder i Hetronic Norge 

Er sprengningsarbeidet klimaverstingen innen veibygging?
Anne-Lise Bratsberg, rådgiver ytre miljø, Nye Veier AS

Merking av sprengstoff i forbindelse med miljøfare
Olaf Rømcke, Commercial/Operation/Technical Manager Underground i Orica Norway AS

Hvordan optimalisere sprengning i dagen
Jan Egil Blix, sprengningstekniker i Orica Norway AS

Sprengstoff i framtiden - er dynamitt på vei ut?
Knut Tanbergmoen, teknisk salg i Austin Norge AS

Samarbeid over grensene
Andreas Christoffersson, Nordisk Bergteknik AB

Gjenstående sprengstoff, hvem tar regninga
Juridiske betraktninger ved Erling M. Erstad, advokat  

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte