Juridisk kurs i tekniske beskrivelser - NS3420 og prosesskoden

01.02.2018
MEF-skolen skole ingress.jpg

Dette er et praktisk rettet kurs som gir grunnleggende innføring mellom det faglige i NS 3420 mot jussen i kontraksstandardene. Kurset arrangeres i Trondheim 7. mars. 

- Meld dere på kurs, oppfordrer advokat Thomas Kollerød.

Kurset tar utgangspunkt i MEFs erfaringer med medlemmenes henvendelser i entreprisesaker.

- Henvendelsene fra medlemmene våre angår hvordan man skal forstå den tekniske beskrivelsen. Ofte er denne uklar og det vil være nødvendig med juridisk tolkning av avtalene, sier leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød. 

Kurset er praktisk rettet med fokus på å forklare systemet i de tekniske beskrivelsestekster og samtidig se hvordan domstolene tolker slike tekster. 

- På kurset vil det være fokus på praktiske eksempler, slik som rettspraksis og saker medlemmene har kommet med til juridisk avdeling. Kurset er nyttig for alle som befatter seg meg entreprisekontrakter som baserer seg på NS 3420 eller prosesskoden, avslutter Kollerød.

Tid og sted

7. mars i Trondheim 

Les mer og meld deg på kurs her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen