Ansvarsretts-kalkulator

05.02.2018
tastatur data pc.jpg

Direktoratet for byggkvalitet lanserer ny veiviser som hjelper foretak å finne ut om de kan erklære ansvar i et konkret byggeprosjekt.

Når foretak skal erklære ansvar i byggesaker må de selv vite om de har tilstrekkelig kompetanse for å påta seg ansvarsrett i byggesaken.

Hvilken utdanning og erfaring som kreves for å erklære ansvar varierer med kompleksiteten i oppgaven som skal gjøres. For å gjøre det enkelt å finne ut om foretaket har tilstrekkelig kompetanse, har direktoratet laget en enkel veiviser på nett.

Veiviseren er først og fremst rettet mot foretak som skal ha et enkeltstående ansvarsområde i en byggesak, men veiviseren kan også brukes av andre som vil sjekke ut kompetansekravene.

Les mer og prøv veiviseren her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte