Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner

06.02.2018
hjul anleggsmaskin hjullaster.jpg

Driftskostnadene for anleggsmaskiner har gått opp 3,9 prosent det siste året. 

Kostnadene for drift av anleggsmaskiner økte med 3,9 prosent fra januar 2017 til januar 2018.

Fra desember 2017 til januar 2018 økte kostnadene med 1 prosent.

Kostnadsøkningen den siste måneden skyldes i hovedsak økte priser på maskiner og deler samt økt dieselpris.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte