Grunnopplæring i arbeidsmiljø - delvis nettbasert kurs

06.02.2018
HMS gravemaskin hjelm refleksvest.jpg

Er du verneombud eller HMS-ansvarlig i bedriften? Meld deg på lovpålagt kurs som gir grunnleggende kompetanse i HMS-arbeid. Oppstart i slutten av februar. 

Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske landbaserte arbeidslivet. Også i fjor er bransjen den næringen som har flest dødsfall med sju mot åtte i 2016. Gjennomsnittet i næringen for perioden 2012 til 2017 er åtte dødsfall per år.

– Fortsatt har svært mange av virksomhetene i bygg og anlegg et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Delvis nettbasert kurs

MEF-skolen tilbyr en kombinasjonsløsning med et nettbasert forkurs og en felles samling (40 t). Samlingen foregår i Oslo.

  • Oppstart på nettkurs: 27. februar 
  • Obligatorisk samling: 19. april fra kl. 09:00-16:00. (Refleksjon og oppsummering av nett kurset). Samlingen er på MEF-huset i Oslo.
  • Det forutsettes at du har grunnleggende datakunnskaper og tilgang til egen personlig e-postadresse. 
  • PC må ha programmet Word Office.
  • Deltakerne oppfordres til å ha dialog med sin nærmeste leder under kurset.

- Dette er ett lovpålagt grunnleggende kurs i arbeidsmiljø for verneombud og gjelder bedrifter med mer enn 10 ansatte. I utgangspunktet skal alle bedrifter ha verneombud, men de med færre enn 10 ansatte kan avtale annen ordning. Kurset er spesielt  tilpasset anleggsbransjen og er delvis nettbasert. Ved å delta på dette kurset blir du kvalifisert til jobben som verneombud, forteller foreleser Øystein Lønn Nilsen i MEF.

Oppstart på nettkurs: 27. februar

Obligatorisk samling i Oslo: 19. april

Les mer og meld deg på her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte