Prosesskode 1 – Grunnleggjande kurs

21.02.2018
MEF-skolen skole ingress.jpg

Kurset gir ei grunnleggjande innføring i Håndbok R761 - Prosesskode 1. Håndboka er retta mot entreprenørar som utfører oppdrag for Statens vegvesen.

Fagsjef Kristian Kvåle i MEF

- Håndbok R761 – Prosesskode 1 vert m.a. nytta av Statens vegvesen og Jernbaneverket når dei utarbeider konkurransegrunnlag. Det er difor viktig for alle som arbeider på prosjekt i regi av desse har god kunnskap om standarden, fortel fagsjef Kristian Kvåle i MEF. 

Kven kan delta på kurset?

Alle som reknar, eller ynskjer å byrja å rekna, tilbod for prosjekt i regi av Statens vegvesen eller andre som nyttar handboka. Det same gjeld alle som utfører arbeid i prosjekt der handboka er lagt til grunn. 

- Sjølv om kurset tek for seg det grunnleggjande, vil nok også dei som har tidlegare har arbeidd med handboka kunne lære ein ting eller to, fortel Kvåle.

Tid og stad: 
 

  • Trondheim 15. mars. Påmeldingsfrist 1. mars

Les meir om kurset og meld deg på her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte