MEF-skolen feirer 40 år

28.02.2018
MEF-skolen 40 år.jpg

Med 40 års kurserfaring, 37 forskjellige kurs- og skoletilbud og mer enn 7000 kursdeltakere i 2017, er MEF-skolen i dag den største aktøren innen anleggsrelatert etter- og videreutdanning i Norge.

Fra v: MEFs Hilde Flotoft, Julie Brodtkorb, Terje Eikevold og Marianne Nordli feirer med kake. Foto Runar Daler, Anleggsmaskinen

- Vi er stolte over at vi har vært en ledende kursleverandør til anleggsbransjen i hele 40 år, sier kompetansesjef Terje Eikevold i MEF.

I 2017 gjennomførte MEF-skolen totalt 350 kurs og samlingsdager. MEF-skolen tilbyr myndighetspålagte kurs i tillegg til eksamensforberedende og kompetansehevende kurs. Skoletilbudene innen bedrift-, prosjekt- og mellomledelse er sammen med fagbrev godkjent som formalkompetanse for tiltaksklasse 2 i sentral godkjenning.

– MEF-skolen har en svært viktig posisjon i anleggsbransjen. En bransje som ikke kontinuerlig øker eget kunnskapsnivå er en bransje i stagnasjon. Kompetanseheving er avgjørende for bedriftenes konkurranseevne, og kursetterspørselen viser at entreprenørene er opptatt av å stadig bli bedre, sier adm. dir. i MEF, Julie Brodtkorb.

Stadig utvikling

MEF-skolen tilbyr også et stort utvalg av kurs-, skole- og seminarkonsepter tilpasset bedrifters behov.

- Vi tilbyr bedriftsinterne kurs for bransjen. Dette gjelder både kurs fra vår kursportefølje og spesialtilpassede opplegg. 2012 startet vi opp et nytt konsept som heter «Sikkerhet i hverdagen». Sikkerhet i hverdagen er samlinger ute hos bedriften hvor man setter fokus på bedriftens kultur for sikkerhet, og belyser den enkeltes ansvar overfor seg selv og sine kollegaer, forteller Eikevold.

- MEF-skolen er i stadig utvikling. Vi tilrettelegger undervisningen så den passer for alle, og vi ser hele tiden etter nye løsninger som gjør det enklere for våre medlemmer å delta på kurs. Vi ønsker å være den beste og største aktøren innen anleggsrelatert etter- og videreutdanning i Norge, avslutter Eikevold.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte