Stortingsmelding nr. 45 "Avfall som ressurs"

27.02.2018
Plastavfall mef.no Foto Runar Daler.jpg

MEF er skremt over at Stortinget ber Regjeringen iverksette regelverk som begrenser konkurransen i avfallsbransjen 

Illustrasjonsbilde: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nå kommet med sin innstilling til Stortinget vedrørende stortingsmeldingen om fremtidens avfallsbransje som ble lagt frem i juni 2017.

MEF Avd GA deltok på en åpen høring om meldingen 15. januar og har sendt inn høringsinnspill til komiteen i forkant av høringen.

Komiteen tilråding er relativ klar tale og ber regjeringen sette nasjonale mål for avfallsforebygging, materialgjenvinning og gjenbruk i tråd med EUs sirkulære økonomipakke.

- Vi er skremt over at Stortinget ber Regjeringen iverksette regelverk som begrenser konkurransen i avfallsbransjen, og vi kommer til å jobbe for å få fjernet den delen av §30 i Forurensningsloven som sier at kommunen må gi samtykke til containerutleie til private husholdninger, sier fagsjef Sverre Huse-Fagerlie. 

MEF støtter seg her på Konkurransetilsynets nordiske rapport fra 2015 som sier at avfallsbransjen trenger økt konkurranse, og ikke det motsatte.

MEF støtter komiteens fokus på opprydding i hagene, samt et klart mål om å redusere matsvinn.

Les en oppsummering av Energi- og miljøkomiteens tilrådning nederst i saken. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte