Bli med på Strandryddedagen 2018

07.03.2018
strand -plastic-790x527.jpg

Vi oppfordrer våre avfalls- og gjenvinningsbedrifter til å delta som mottakere av avfallet som ryddes. Man kan søke refusjon fra Hold Norge Rent for kostnadene for dette. 

Strandryddedagen er en årlig nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent

Den økte oppmerksomheten knyttet til plast på avveie og ellers marin forsøpling, krever at avfalls- og gjenvinningsbransjen håndterer over 2000 tonn avfall fra disse ryddeaksjonene, men vi må også være forberedt på at det kan bli mer. 

Avfall Norge, Norsk Industri, KS Bedrift og MEF oppfordrer medlemmer innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen til å aktivt involvere seg gjennom å tilby sin kompetanse og tjenester i forbindelse med Strandryddedagen.

Det er ikke lenge til mai så vi må derfor be om rask tilbakemelding. Svarfrist er satt til 19.mars 2018. 

Påmeldingsskjema

Skjema for refusjon via Hold Norge Rent finner du her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte