Høring om vedlikeholdsprogram for fylkesveiene

07.03.2018
RD111020 Stortinget.jpg

Fylkesveiene er for verdifulle til at vi kan la dem forfalle. Dette var MEFs hovedbudskap i stortingshøring 6. mars.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet var 6. mars tema i åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.Bakgrunnen for høringen er et representantforslag fra Senterpartiet om å etablere et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet. 

MEF deltok i høringen. Vårt hovedbudskap var at vi stiller oss svært positive til at det med dette forslaget tas initiativ til å få redusert vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene – Et etterslep som er estimert til 63 milliarder kroner.

Målt i kilometer er det over fire ganger mer fylkesvei enn riksvei i Norge, og dette er et veinett som er av stor betydning for trafikanter, offentlig virksomhet og viktige distriktsnæringer.  Disse veiene er rett og slett for verdifull til at vi kan la dem forfalle.

Regjeringen fortjener ros for å ha satt i gang en historisk satsing på samferdsel. Slik vi ser det er et skikkelig løft for fylkesveiene er en av de få brikkene som gjenstår før vi virkelig kan snakke om en helhetlig satsing på norsk transportinfrastruktur.

Når transportetatene og Oslo Economics i tillegg anslår at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke vedlikeholdsinnsatsen er det etter MEFs syn få gode grunner igjen til å la være å gjøre noe med forfallet.


Foreløpig dato for behandling av forslaget i Stortinget er satt til 3. mai 2018.


Kontaktperson MEF:

Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte