Bekjempelse av arbeidslivs-kriminalitet

09.03.2018
HMS gravemaskin hjelm refleksvest.jpg

Arbeidslivskriminalitet skal avdekkes og bekjempes, og Arbeidstilsynets innsats har økt jevnlig i omfang de siste årene. I 2018 vil omfanget økes ytterligere. 

Illustrasjonsbilde: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Bygg og anlegg er en stor og viktig næring i norsk arbeidsliv med om lag 227 000 sysselsatte. Arbeidstilsynet har valgt å fortsatt prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen i 2018 og 2019. 

Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Næringen er preget av mange små bedrifter, komplekse organisatoriske forhold, behov for spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap, utstrakt bruk av underentreprenører, kompliserte kontraktsforhold og anbudskonkurranser.

De fleste bygge- og anleggsplasser er nye og midlertidige arbeidsplasser der arbeidet gjøres av en prosjektopprettet organisasjon. Dette gjør det spesielt utfordrende å drive godt HMS-arbeid som forebygger ulykker og helsebelastninger.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsmiljøloven blir overholdt, og skal jobbe for et seriøst, trygt og fleksibelt arbeidsliv. Vi formidler også kunnskap om arbeidsforhold, arbeidsmiljø, arbeidshelse og sikkerhet.

Les mer på Arbeidstilsynets sider. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte