Medlemsfordel: MEFs KS/HMS-system

27.08.2018
08.01.18 KSMEF 1000 Tveitan og Bang Tynningslag App.jpg

Har du hørt om KSMEF? Et medlemstilbud og ledd i MEF sin satsing på kvalitet og HMS i anleggsbransjen.

Jonny Korsnes i MEF viser appen til bruker nr 1000, Tveitan & Bang Tynningslag AS. Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Mange fordeler

- Effektiv prosjektstyring
- Gi kunden trygghet for kvalitet, pris og levering til rett tid
- Ivareta myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse
- Sikre at bedriftens egne krav ivaretas
- Samhandle med involverte parter i et prosjekt
- Ha oversikt over uønskede hendelser, avvik og endringer

Lett tilgjengelig 
 
Systemet er tilgjengelig på de fleste plattformer og enheter og deles i to hoveddeler:

- Administrasjon, oppfølging og arkivering gjøres via web
- Utfylling av sjekklister, avvik, endringer og dokumentasjon gjøres via app

Mange muligheter

 
- Prosjekt som gjentas ofte? Enkel gjenbruk av dokumentasjon
- Med versjonshåndtering har du alltid sist reviderte tegning
- Benytt malene som de er, tilpass dem, eller legg inn egne
- Samlet oversikt over hva som bør forbedres

Du får tilgang til
 
- Et moderne, oppdatert system tilpasset MEF-bedriftene
- Support og bistand gjennom MEF sine regionskontorer
- Gratis kom-i-gang kurs
- Sikker lagring

Kom i gang

- Kontakt ditt regionskontor for å få tilgang
- Du må ha tilgang til internett på nyere pc med MC Office
- Alle brukere/ansatte må ha egen e-postadresse
- App brukes på smart-telefon og/eller nettbrett

For mer informasjon, kontakt ditt regionkontor. Les mer på mef.no  

Velkommen som bruker!

HMS og KS til tusen - sak fra da vi rundet bruker nr 1000 i januar 2018

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte