Ledig stilling som distriktssjef i Troms

30.08.2018
RD111027 Ledig stilling MEF.jpg

MEF søker etter distriktssjef med kontorsted i Tromsø. Vil du bli vår nye kollega?

Distriktssjefen inngår i Region Nord som består av Finnmark, Troms med Svalbard og Nordland med regionskontor i Tromsø, samt to opplæringskontorer, ett for Nordland og Troms samlet, og ett for Finnmark.

Stillingen er utfordrende og gir gode utviklingsmuligheter for den rette personen.

Arbeidsoppgaver:

- Tett kontakt med og oppfølging av medlemsbedriftene.
- Planlegging og gjennomføring av medlemsmøter, kurs, seminarer og fagsamlinger.
- Ta initiativ og følge opp næringspolitiske saker som er viktige for medlemsbedriftene.
- Bygge opp og vedlikeholde kontakt med offentlige og private byggherrer.
- Veiledning til og rådgivning av medlemsbedriftene innen arbeidsgiverspørsmål, bruk av bransjens norske standarder, kontraktforståelse og lignende. Fagfeltet vil variere avhengig av kandidatens kompetanseområde.
- Sekretæroppgaver for MEFs fylkesavdeling i Troms, tett samarbeid med tillitsvalgte.
- Samarbeid om fellesprosjekter i regionen.
- Tilrettelegge for og avholde kurs i regi av MEF-skolen innen anleggs- og bergfagene.

Ønskede kvalifikasjoner:

- En dyktig leder med relevant utdanning, teknisk fagskole, ingeniørskole el. lign.
- Bransjeerfaring
- Innsikt og kompetanse i næringspolitisk arbeid
- Selvstendig og strukturert og samtidig en god, fleksibel teamarbeider
- God kompetanse i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
- Resultatorientert, utadvendt, initiativrik og tillitvekkende
- Forelesererfaring

Distriktssjefen rapporterer til regionsjefen i Bodø. I samarbeid med regionsjefen og ledelsen ved servicekontoret i Oslo vil du være et viktig kontaktledd til offentlige myndigheter, oppdragsgivere og skoleverket. Du skal være initiativtaker i saker som angår bransjen.

For stillingen gjelder: 

- konkurransedyktige betingelser
- gruppelivs- og pensjonsforsikring
- telefon- og bilordning
- reise- og møtevirksomhet utenfor ordinær arbeidstid
- tilbud om opplæring og kurs

For nærmere opplysninger kontakt regionsjef Martin Grønnslett tlf. 95845050. 

Skriftlig søknad med CV merket «Distriktssjef» sendes innen 16.09.18 til firmapost@mef.no.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte