Få grunnleggende innføring i HMS-arbeid

30.08.2018
HMS illustrasjonsfoto Jørn Søderholm.jpg

Nå kan du lære hvordan bedriften skal bygge opp et KS/HMS-system tilpasset egen bedrift, og hvordan det etterleves. Meld deg på kurs i dag!

Meld dere på kurs, oppfordrer Jonny Korsnes i MEF.

Illustrasjonfoto: Jørn Søderholm, Anleggmaskinen

Har du ansatte i bedriften? Har du sentral godkjenning for ansvarsrett? Har du kunder som stiller særskilte krav til dokumentasjon? Er du opptatt av å levere kunden en godt utført jobb? 

Er svaret ja på et av disse spørsmålene er et bedriftstilpasset system som etterleves en nødvendighet. 

Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften

MEF erfarer at endel bedrifter som får tilsyn fra myndigheter mister sin godkjenning som følge av at de ikke har, eller ikke bruker systemet som er i bedriften. Som en starthjelp tilbyr nå MEF en innføring i hvordan bedriften bygger opp et system tilpasset egen bedrift, og hvordan det etterleves.

- Kurset tar utgangpunkt i typiske fallgruber hentet fra tilsynsrapporter og gjennomgår hva som skal til for å unngå avvik og eventuell tilbaketrekking av godkjenninger, eller bli avvist i en anbudskonkurranse. Det handler i bunn og grunn ikke utelukkende om oppfyllelse av myndighetskrav, men vel så mye om effektiv drift og inntjening, forteller Jonny Korsnes, KS/HMS-koordinator i MEF. 

12. september - Sem
17. oktober - Sarpsborg
29. oktober - Stavanger

Kurset er generelt og benytter eksempler fra MEF sitt KS–system. Det omhandler ikke innføring av MEFs KS/HMS system.Meld dere på her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte