Klargjøring av regelverk for kjøring av dumper

03.09.2018
Dumper med grus

Vegdirektoratet har kommet med en klargjøring for kjøring av motorvogn,  herunder dumper klassifisert som lastebil. Disse kan nå kjøres med førerkort klasse B på avsperret område.

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Et område anses i denne sammenhengen for avsperret når annen trafikk er hindret adgang ved gjerde, sperrebånd, skilt e.l.

12-6. Særregler for dumpere mv.
 
Motorvogn som på grunn av vekt eller dimensjoner ikke tillates brukt på offentlig veg, og som klassifiseres som lastebil (bil gruppe N 3), kan på avsperret område føres av person med førerkort i klasse B. Før kjøring må vedkommende ha gjennomgått relevant bedriftsintern opplæring og obligatorisk opplæring og prøve fastsatt av arbeidsmiljømyndighetene.

Se hele førekortforskriften her. 

- Dette er gledelige nyheter for vår bransje, sier fagsjef Espen Wicken i MEF.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte