Kurs i plan- og bygningsloven i Kirkenes

17.09.2018
MEF-skolen skole ingress.jpg

Kurset gir en innføring i reglene om søknadsplikt, ansvar og kontroll. Kurset arrangeres 3. oktober, påmeldingsfrist 18. september. 

Meld dere på kurs, oppfordrer Finn N. Bangsund i MEF.

- Som anleggsentreprenør er du nødt til å kjenne til hvilke krav plan- og bygningsloven stiller til gjennomføring av anleggsprosjekter. Det skjer også stadige endringer i regelverket som det er viktig å holde seg oppdatert på, sier fagsjef Finn N. Bangsund i MEF.

På kurset gjennomgår vi sentrale temaer som søknadsplikt, krav til byggesøknad, ansvarsreglene, hvilke krav som stilles til bedriftens kvalifikasjoner, sentral godkjenning, krav til grunnarbeider,  krav til overvannshåndtering og kontroll/tilsyn.

Hvem kan delta?

  • Adm. personell
  • Prosjektleder
  • Anleggsleder
  • Formann
  • Daglig leder

Les mer om kurset her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte