Høring om sentral godkjenning

24.09.2018
tastatur data pc.jpg

MEF har gitt høringssvar til forslag til endringer i byggesaksforskriften.

MEF viser i høringssvaret til at vi støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om å dele mesterbrev og fagskole i to separate utdanninger. Forslaget innebærer at foretak med faglig ledelse med fagskoleutdanning vil kunne få innvilget Sentral godkjenning innen flere funksjoner og tiltaksklasser enn tidligere.

Videre støtter MEF departementets forslag om å gjeninnføre definisjonen av «faglig ledelse» som allerede ble innført i den tidligere godkjenningsforskriften (GOF) i 2001. Vi er også svært positive til forslaget om at relevant praksis opparbeidet før endt videreutdanning skal vektlegges. Men dette prinsippet må også gjelde praksiskandidater.

Se vedlegget under for å lese høringssvaret i sin helhet.

Kontaktperson:
Finn N. Bangsund
Fagsjef offentlig regelverk
Tlf: 913 12 229
E-post: finn.bangsund@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte