Kurs i verdivurdering og eierskifteprosesser

02.10.2018
kurs seminar møte

Institutt for bedriftsutvikling (IBU) arrangerer kurs i Oslo 29. oktober. Tema for kurset er oppkjøp og salg av bedrifter og eierskifteprosesser. 

Dette kurset er særlig aktuelt for eiere, styremedlemmer og ledere som er involvert, eller kommer til å bli involvert, i oppkjøp og/eller salg av bedrifter, fusjon, fisjon, generasjonsskifte. Her gjennomgås både hvordan bedriftsverdi vurderes, og hva eierskifte-prosesser inneholder.

Kurset gjennomføres av IBU som har lang consulting-erfaring med å bistå bedrifter, eiere, styrer og ledere. 

Program Oslo 29. oktober

 

Kl 10.00 - 10.10: Velkommen. Presentasjon

Kl 10.10 - 11.00: Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte

• Oppkjøp av bedrift

• Salg av bedrift, helt eller delvis

• Generasjonsskifter i familiebedrifter

Innhold i eierskifteprosesser, herunder

• Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser

• Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon

• Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp

• Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform

• Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt

• Due diligence

• Etter overtakelsestidspunktet

Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper, herunder om

• Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm,

• Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente, 

• Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur

Kl 11.00 - 11.15: Kaffepause

Kl 11.15 – 12.00: Hvordan vurdere bedriftens verdi

• Beregnet bedriftsverdi

• Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer

• Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon

• Gjennomgang eksempler

Kl 12.00 – 13.00: Lunch

Kl 13.00 – 14.00: Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:

• Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback

• Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente

Eksempler verdivurdering

Kl 14.00 – 14.15: Kaffepause

Kl 14.15 – 15.00: Eierskifte ved oppkjøp, salg, fusjon

Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen, konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og konsekvenser for bedriftens fremtid

Kl. 15.00: Avslutning

Sted: Oslo sentrum
Deltakerpris: kr.5.750,-.
Påmelding: Påmelding kan sendes til post@ibu.no
Send info om deltakernavn, bedrift og fakturaadresse.
Faktura sendes pr mail.

Kontaktperson IBU
Arild I. Søland
Mobil: 91598854
E-post: arild@ibu.no  

 

Dette kurset er særlig aktuelt for eiere, styremedlemmer og ledere som er involvert, eller kommer til å bli involvert, i oppkjøp og/eller salg av bedrifter, fusjon, fisjon, generasjonsskifte. Her gjennomgås både hvordan bedriftsverdi vurderes, og hva eierskifte-prosesser inneholder. Kurset gjennomføres av IBU som har lang consulting-erfaring med å bistå bedrifter, eiere, styrer og ledere.

VERDIVURDERING & EIERSKIFTE-PROSESSER

OPPKJØP-SALG AV BEDRIFTER, EIERSKIFTE-PROSESSER

 

Program Oslo 29. oktober:

 

Kl 10.00 - 10.10:
Velkommen. Presentasjon

 

Kl 10.10 - 11.00:
Eierskifte-prosesser, herunder om forskjellige former for eierskifte

 • Oppkjøp av bedrift
 • Salg av bedrift, helt eller delvis
 • Generasjonsskifter i familiebedrifter

Innhold i eierskifteprosesser, herunder

 • Planlegging og tilrettelegging, herunder først om begrunnelser
 • Avklaringer bl.a. i møter og f.eks. mailkommunikasjon
 • Passer virksomhetene sammen, bedriftskultur, verdier, drift, organisering, markedsområder, mål og strategier, vekststrategi gjennom oppkjøp
 • Prisavklaring, beslutning om pris og oppgjørsform
 • Signering av avtale om kjøp/salg - Overtakelsestidspunkt, Fasen mellom signering og overtakelsestidspunkt
 • Due diligence
 • Etter overtakelsestidspunktet

Grunnleggende bedriftsøkonomiske utgangspunkter og begreper,

herunder om

 • Inntjening, driftsresultat, kontantstrøm,
 • Nåverdi, Internrente, diskonteringsrente,  
 • Balanse, eiendeler, goodwill, arbeidskapital, kapitalstruktur

 

Kl 11.00 - 11.15:
Kaffepause

 

Kl 11.15 – 12.00:
Hvordan vurdere bedriftens verdi

 • Beregnet bedriftsverdi
 • Faktisk kjøps-/salgsverdi dvs. pris på bedriftens aksjer
 • Viktige finansielle forhold ved kjøp/salg/fusjon
 • Gjennomgang eksempler

-

Kl 12.00 – 13.00:

Lunch

 

Kl 13.00 – 14.00:
Finansielle emner relevant ved beregning av bedriftsverdi og ved kjøp/salg bedrifter:

 • Investeringsanalyser; Nåverdi, Internrente, Payback
 • Kapitalkostnad, avkastningskrav, diskonteringsrente

Eksempler verdivurdering

 

Kl 14.00 – 14.15:
Kaffepause

 

Kl 14.15 – 15.00:
Eierskifte ved oppkjøp, salg, fusjon

Eierskifte og mulige konsekvenser for styret og ledelsen,

konsekvenser vedr. bedriftsstyring og bedriftskultur, og

konsekvenser for bedriftens fremtid

 

Kl. 15.00:
Avslutning.

 

Gjennomføring:

Seminarene gjennomføres ved siviløkonom/MBA Arild I. Søland

 

Sted:

Oslo sentrum

 

Deltakerpris:

kr.5.750,-.

 

Påmelding:

Returnér denne mail med info om deltakernavn, bedrift og fakturaadresse. 

Påmelding kan også sendes til post@ibu.no 

Faktura sendes pr mail.

 

Antall plasser:

For å gi deltakere mest mulig utbytte av seminarene er antall plasser begrenset.

 

Hva kan vi gjøre for deg:

IBU bistår i eierskifteprosesser, både med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av hele prosessen.

 

Styreseminarer fra IBU gir diplomet «Kvalifisert Styrekandidat IBU»:

 

IBUs StyreProgram Modul 1 består av 4 heldags styrekurs, gir en helhetlig grunnlagsforståelse av styrer og styrers arbeid, og gjennomføres i Oslo 27.-30.november.

Deltakerne mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat IBU».  

Deltakere kan senere delta i det videregående styreprogrammet Board Performance Program hos Board Performance.

Se mer info på nettsiden www.ibu.no eller ta gjerne kontakt.

 

Med vennlig hilsen

IBU – Institutt for Bedriftsutvikling AS

(IBU Verdivurdering & Eierskifte er et virksomhetsområde i IBU)

Arild I. Søland

IBU

www.ibu.no

 

Mobil: 91598854

E-post: arild@ibu.no

 

Seminarer & Consulting

Styrekompetanse – Strategi – Verdivurdering - Eierskifte

 


Den mailadresse vi har benyttet er hentet fra vår samarbeidspartner purehelp/pro.
Vennligst gi oss beskjed dersom du ikke ønsker mail fra oss lenger, ved å returnere denne mail, og skrive «avmeld».
Hvis du ønsker å stå oppført hos oss som mottaker av nyhetsbrev generelt, vennligst svar på denne mailen
ved å skrive: «Ønsker nyhetsbrev».

 

 

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte