Lønnsoppgjøret for maskinentreprenører

02.10.2018
penger sedler.jpg

Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF forhandlet 4. juni. Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør og har en økonomisk ramme på 2,9 prosent.

Resultatet er som følger:

  • Det gis kr 1 i generelt tillegg per time.
  • Minstelønnen økes med kr 4, til kr 184,50 per arbeidet time gjeldende fra 1. mai 2018.
  • Ansiennitetstilleggene økes med kr 1 for 1 års ansiennitet, kr 2 for ansiennitet mellom 3 og 12 år og kr 3 for 16 års ansiennitet.
  • Innskuddsbasert tjenestepensjon økes fra 4% til 4,5% fra 1. mai 2018.


Nærmere detaljer gis i vedlagte protokoll nedenfor.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte