Grunnleggende kurs i Prosesskode 1

03.10.2018
veibygging forsidebilde.jpg

Kurset gir ei grunnleggende innføring i Håndbok R761 - Prosesskode 1. Håndboka er rettet mot entreprenører som utfører oppdrag for Statens vegvesen.

- Håndbok R761 – Prosesskode 1 blir brukt av Statens vegvesen og Jernbaneverket når de utarbeider konkurransegrunnlag. Det er derfor viktig at alle som arbeider på prosjekt i regi av disse har god kunnskap om standarden, forteller regionsjef Jørn C. Evensen i MEF. 

Hvem kan delta på kurset?

Alle som regner, eller ønsker å regne tilbud på prosjekt i regi av Statens vegvesen eller andre som bruker handboka. Det samme gjelder alle som utfører arbeid i prosjekt der handboka er lagt til grunn. 

- Selv om kurset tar for seg det grunnleggende, vil nok også de som har tidligere har brukt handboka kunne lære en ting eller to, forteller Evensen.

Tid og sted

10. oktober - Sandefjord
24. oktober - Stavanger

Les mer og meld deg på her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte