Anleggs-overenskomsten 2018-2020

03.10.2018
håndtrykk 3.jpg

Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører 2018-2020 finner du nå på medlemsnettet i pdf-versjon.  

Heftet vil bli sendt til alle som har tariffavtale i løpet av uke 41-42.  

Trenger du tilgang til medlemsnettet? Kontakt Kari Druglimo-Nygaard, kdn@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte