Ledig stilling som opplæringskonsulent

03.10.2018
Ledig stilling i MEF.jpg

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga (OKAB) Region Vest søker opplæringskonsulent i 100 prosent stilling. Kontorplassen blir i Førde.

Vi får stadig fleire lærlingar og treng fleire dyktige arbeidskollegaer. Vil du bli vår nye kollega?

Arbeidsoppgåvene vil være
- Rekruttering av både elevar/lærlingar og opplæringsbedrifter
- Skrive lærekontraktar og følge opp lærlingar og lærebedrifter
- Kontakt med myndigheiter og skuler vedrørande fagopplæring
- Marknadsføre faga
- Tilrettelegging, gjennomføre og undervise på kurs for lærlingar og kurs i regi av MEF-skulen innan anleggs- og bergfaga.  

Ønska kvalifikasjonar
- God kjennskap til fagopplæring
- Fagbrev og/eller teknisk fagskule som dekker arbeidsområdet
- Erfaring frå undervisning, opplæring og informasjonsarbeid
- Pedagogiske evner
- Kan arbeide sjølvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
- God kompetanse i bruk av IKT
- Resultatorientert, initiativrik og tillitsvekkande

Vi tilbyr
- Utfordrande jobb med mange og varierte arbeidsoppgåver
- Spennande og sterkt fagmiljø
- Konkurransedyktige vilkår
- Godt arbeidsmiljø 

Stillinga vil medføre en del reiseverksemd og føreset eigen bil og førarkort minimum klasse B eller BE.

For nærmare opplysningar kontakt dagleg leder i OKAB Sogn og Fjordane Jan Erik Øygard på telefon 954 67 202 eller regionsjef i MEF Paul Olaf Baraas på telefon 906 22 087 

Se også www.okab.no

Skriftleg søknad merket «Opplæringskonsulent Sogn og Fjordane» med CV sendes innan 17.oktober 2018 til firmapost@mef.no.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte