Styrker fagbrevopplæringen innen gjenvinning

11.10.2018
Plastavfall mef.no Foto Runar Daler.jpg

Nytt læreverk for gjenvinningsfaget er ferdigstilt. Læreverket kan brukes i opplæringen som leder frem til fagbrev i gjenvinningsfaget.

Illustrasjonsfoto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Gjenvinningsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev med yrkestittel gjenvinningsoperatør. Avfalls- og gjenvinningsbransjen trenger flere dyktige ansatte med fagbrev. Det er derfor et mål å styrke interessen for fagutdanningen innen gjenvinning.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Norsk Industri, Maskinentreprenørenes forbund, Avfall Norge, Norsk forening for farlig avfall, KS Bedrift og Norsk Returmetallforening har gått sammen om å utarbeide et nytt læreverk for lærlinger og praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev innen gjenvinning.

Læreverket kan anskaffes via Brettboka og koster 690,- kr. Evt. overskudd fra salget settes av til å jevnlige revisjoner av læreverket.

https://brettboka.no/

MEF tilbyr også eksamensforberedende kurs for lærlinger og praksiskandidater som skal ta teoriprøven. Dette kurset går over 60 timer, fordelt på 4 to-dagers samlinger. Neste samling starter i Oslo i januar 2019 for de som skal opp til eksamen i juni.

Se mer om kurset her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte