Departementsmøte om kabelpåvisning

18.10.2018
Møte i KMD 15.10.18 Julie Thomas.JPG

MEF var 15. oktober i møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fra v: Julie Brodtkorb, Thomas Kollerød, Finn N. Bangsund og Carl C. Fon

I møte argumenterte MEF for hvorfor det ikke bør kreves betaling for påvisning av kabler i grunnen. Departementet arbeider nemlig for tiden med en forskrift til plan- og bygningsloven § 2-3 hvor spørsmålet om betaling skal avgjøres.

MEF mener at departementet må følge Stortingets balanserte lovvedtak knyttet til påvisning. Det pålegger kabeleier vederlagsfritt å påvise sine egne kabler og entreprenørene plikter å registrere kabler som avdekkes ved graving.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte