Nordisk samling for skogsentreprenører

19.10.2018
Nordisk møte tampere 2 skog.jpg

MEF Skog deltok, sammen med kollegaer fra Finland, Danmark og Sverige, på en nordisk skogsentreprenørsamling i Tampere, Finland 10.-11. oktober. 

Fra venstre: Philip Jämtgård, styremedlem i Skogsentreprenørarna, CEO of Komatsu Forest Finland Jari Alahuhtala, Claus Danefeldt Clemmensen fra Danske Maskinstationer og Entreprenører, fagsjef Bjørn Lauritzen i MEF og Bodel Norrby f.t VD Skogsentreprenørarna Sverige.

Hensikten var å utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av landegrensene. MEF Skog har deltatt i dette felleskapet en årrekke og mener slike møtepunkter er både nyttig og lærerikt.

Årets samling var altså i Tampere i Finland. Byen er for øvrig Nordens største uten kystlinje og inneholde blant annet to universiteter samt en rekke skogsbedrifter deriblant Komatsu Finland som var vertskapet sammen med Simo Jakkola fra den finske skogsentreprenør foreningen Koneyrittajat.

I tillegg til besøk hos Komatsu Forestry ble det arrangert en workshop med representanter fra ForestX, Trimble (WoodForce, WoodLog) samt det finske utdanningssystemet for skogsmaskinførere.


Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte