- På tide med kvalitet også i grøfta

25.10.2018
VA grøft

Denne uken har det vært fagtreff for Norsk Vann på Gardermoen. Her var det mye tydelig tale. 

Nyhetene er skrevet av Odd Borgerstrand for VVS-aktuelt. 

Daglig leder i entreprenørfirmaet O.T.Wike AS, Christoffer Bruserud, representerte både MEF og Norsk Bergindustri da han mente en rekke kommuner og rådgivere har liten kompetanse når de enten beskriver eller stiller krav om grøftemasser ved bygging av VA-anlegg. 

MEF og Norsk Bergindustri har i flere år arbeidet for å heve kompetansen innen fyllmasser både for vei og anlegg., og har også utfordret Norsk Vann til å bli med i dette arbeidet, foreløpig uten å få en positiv tilbakemelding.
Bruserud mente det var god grunn til å stille spørsmål ved kommunenes og konsulentenes valg av grøftemasser. Erfaringen viser at en rekke kommuner stiller feil krav om bruk av pukk i sine grøfter.
- Det er for mange småkonger rundt om i landet som ikke har fulgt med i den nye virkeligheten. Ved å bruke dagens kunnskap får vi bygget flere meter nyanlegg for en lavere pris, og med en større miljøgevinst, var hans påstand. 

Les hele saken på VVS-aktuelt her. 


- Frustrerende mangel på anleggsrørleggere

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Rørentreprenørene Norge, Norsk Fagforbund (NAF) og Fagforbundet søkte Utdanningsdirektoratet om å opprette Anleggsrørleggerfaget for 5 år siden. Det er fortsatt ikke utdannet en eneste anleggsrørlegger i Norge.

Les hele saken om anleggsrørleggere på VVS-aktuelt her. 


Tusenvis av vann- og avløpskummer må fornyes

Tromsø kommune har tatt innlekking i vann- og avløpskummer på alvor. Med hjelp av 13 studenter er totalt 10.000 kummer i kommunen nå registrert med tanke på inn- og utlekking. I en av kummene lakk det inn 50.000 liter med sjøvann i døgnet, som ble pumpet til renseanlegget.

Les saken om fornying av vann- og avløpskummer på VVS-aktuelt. 

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte