Hvordan redusere klimagassutslipp i grunnarbeider?

29.10.2018
Banner gravemaskin

Dagens sikringsmetoder medfører store terrenginngrep, klimagassutslipp, og kostnader. Hvordan kan vi gjøre dette bedre? Invitasjon til dialogkonferanse mandag 26. novembe i Oslo. 

Krevende grunnforhold medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for
å hindre utløsning av naturlige skred og skred utløst av utbyggingsprosjekter i kvikkleireområder.

Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR inviterer gjennom prosjektet KlimaGrunn til samarbeid for å utvikle mer miljøvennlige løsninger uten å måtte gjennomføre store terrenginngrep.

I 2019 kunngjøres en konkurranse hvor målet er å få utviklet klima- og miljøvennlige sikringsmetoder. Innovasjon Norge støtter prosjekter med 10 millioner i utviklingsmidler til leverandører.

Tid og sted:
Mandag 26.november 2018 kl. 12:00-15:45
Næringslivets hus
Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo
Påmelding innen 19.november her

Kontaktperson i MEF: 
MEF avd. brønn- og spesialboring 
Einar Østhassel
Tlf 908 66 302Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte