Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner

05.11.2018
Boring Bjørnegårdstunellen.JPG

Fra oktober 2017 til oktober 2018 gikk driftskostnadene for anleggsmaskiner opp med 5,6 prosent.

Den siste måneden økte kostnadene marginalt med 0,6 prosent.

Siden nyttår har driftskostnadene gått opp med 3,5 prosent. Økningen den siste måneden skyldes i hovedsak økte dieselpriser.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte