Vi trenger dine innspill

22.11.2018
spørsmålstegn.jpg

Alle MEF-medlemmer mottar i disse dager en medlemsundersøkelse på e-post. Din tilbakemelding er viktig for oss!

MEF gjennomfører to ganger i året en undersøkelse som blant annet tar for seg status for medlemsbedriftene når det gjelder oppdragsmengde og kapasitet, i tillegg til forventninger til utviklingen framover. 

- I vår siste undersøkelse var det om lag 700 medlemsbedrifter som svarte. Dette gir oss et veldig god innsikt til å uttale oss om utviklingen i bransjene våre. Vi håper så mange som mulig kan hjelpe oss med å få mer kunnskap om hvordan arbeidshverdagen deres ser ut. Materialet vi får fra dere blir aktivt brukt overfor de som lager reglene og forvalter dem, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, og legger til:

- Ved å delta er dere med på å hjelpe både dere selv og andre medlemmer. Dere vet hvor skoen trykker, og all informasjon er til nytte. Alle svar vil selvsagt bli behandlet anonymt.

Hovedfunnene fra undersøkelsen vil bli presentert på MEFs nettsider og i Anleggsmaskinen og andre medier i januar måned.

I notatet vedlagt finner du hovedfunnene fra forrige medlemsundersøkelse som ble gjennomført juni/juli.

Har du spørsmål eller annet til undersøkelsen er det bare å ta kontakt med:
Tore A. Larsen
Næringspolitisk rådgiver
Tlf: 984 44 244
E-post: tore.andreas.larsen@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte