Enighet om statsbudsjettet

26.11.2018
RD111020 Stortinget.jpg

Regjeringspartiene og Krf har kommet til enighet om statsbudsjettet for 2019: Høyere permitteringskostnader og mindre veivedlikehold

Regjeringen la 8. oktober frem sitt forslag til neste års statsbudsjett (det kan du lese mer om her). Forhandlingene med Kristelig Folkeparti (KrF) har ført til at det totalt flyttes på 4,3 milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget. Deriblant reduseres samferdselsbevilgningene med om lag 250 millioner kroner, mens arbeidsgivers lønnsplikt øker. Budsjettenigheten er ingen forbedring av det opprinnelige budsjettforslaget, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Det er skuffende at partiene velger å bruke mindre på veivedlikehold for å finne penger til andre prioriteringer. Det betyr at det vil ta enda lengre tid å hente inn vedlikeholdsetterslepet på veinettet vårt, med de kostnader det påfører samfunnet, sier Julie Brodtkorb, MEFs administrerende direktør.

MEF stiller seg også negative til høyere permitteringskostnader for arbeidsgivere ved antall dager med lønnsplikt i budsjettet øker fra 10 til 15.         

– Medlemsbedriftene våre opererer i markeder med tøff konkurranse og det kan være store svingninger i oppdragsmengde. Arbeidsgiverne strekker seg ofte langt for å beholde gode medarbeidere. For bedrifter med presset økonomi kan imidlertid økt lønnsplikt føre til at de må gå til oppsigelse i stedet for permittering. Det vil være negativt for kompetansenivået i disse bransjene og rekrutteringsevnen, sier Julie Brodtkorb.

Budsjettenigheten oppsummert – vesentlige endringer for MEFs bransjer 

  • Øke antall dager med lønnsplikt under permittering for arbeidsgiver fra 10 til 15 dager (- 54 mill. kr sammenlignet med opprinnelig budsjettforslag). 
  • Reduserte bevilgninger til E69 Skarvbergtunnelen (- 54 mill. kr).
  • Reduserte bevilgninger til E16 Filefjell (- 94 mill. kr).
  • Reduserte bevilgninger til Vedlikehold vegdekker (- 100 mill. kr).
  • Reduserte utstyrsmidler via Kunnskapsdepartementet (- 5 mill. kr).
  • Studieretning, naturbruk, ulovfestet ekstratilskudd (+ 11 mill. kr)
  • Universitetet i Agder, senter for yrkesfag (+ 0,5 mill. kr).     

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte