Vellykket møte med Norsk Vann

28.11.2018
Kontaktmøte Norsk Vann og MEF 27.11.2018.jpg

Denne uken gjennomførte MEF og Norsk Vann det årlige kontaktmøtet. Det er en viktig arena for saker som berører entreprenørene og kommunen innenfor VA-sektoren.

På møtet tirsdag 27. november var en rekke dagsaktuelle saker til behandling. Både interessepolitiske saker og mer faglige temaer som VA-norm, ADK-opplæring, anleggsrørleggerutdanning, omfyllingsmasser og miljøkrav til VA-anlegg var på agendaen.


Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte