Byene vokser og det bygges tettere. Det er bra for miljøet, men fortetting kombinert med klimaendringer og økt nedbør, kan også gi problemer med skader fra overvann.

– Hver utbygging betyr ikke så mye, men den samlede effekten av fortetting kan påvirke hvordan vannet renner. Kommunene må i planleggingen derfor legge vekt på å forebygge slik at det ikke oppstår problemer med overvann, sier Mæland.

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no.