Kåring av årets lærebedrift 2018

04.12.2018
Jan Tore Sanner og Julie.jpg

MEF ønsker å premiere foretak som i særlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppfølging av lærlinger og/eller lærekandidater. Les om de tre første kandidatene her. 

Fra årets premieutdeling. Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen 

MEF håper at prisen kan bidra til å synliggjøre det viktige utdanningsarbeidet som gjøres av næringslivet hver eneste dag, og at den vil inspirere og motivere bransjen som helhet.

Kåringen av Årets lærebedrift 2018 finner sted i januar på Arctic Entrepreneur 2019. Selve prisen deles ut av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner onsdag 23. januar kl 15.00. 

Anleggsmaskinen har intervjuet alle de nominerte. Her kan dere lese om de tre første kandidatene, presentert i tilfeldig rekkefølge: 

Kjeldaas AS - Region Sørøst
Veflen Entrepreneur AS - Region Øst
PON Equipment AS - Regon Nord


Følgende nominerte blir presesentert i neste uke: 

Nordbø Maskin AS - Region Sørvest
Johs J. Syltern AS - Region Midt
Horne Maskin AS - Region Vest

Meld deg på vinterens store møteplass

Vi gleder oss til tre dager med faglige diskusjoner, spennende utstilling og hyggelige middager. 


Meld deg på Arctic Entrepreneur 2019 her. 

Dersom du har behov for hjelp i forbindelse med påmeldingen, ber vi deg kontakte vår tekniske arrangør Meeting Management på telefon 22 55 50 11, eller på e-post: ae@event123.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte