Frokostmøte med Stortingspolitikere

06.12.2018
Frokostmøte Grand Hotel 28.11.2018.jpg

MEFs servicekontor gjennomførte 28. november frokostmøte på Grand Hotel. 

Foto: Håvard Almås 

Deltakerne besto av stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet, med god bredde i komitétilhørighet blant politikerne. Fra MEF stilte administrerende direktør Julie Brodtkorb, sjeføkonom Stein Gunnes og kommunikasjonsavdelingen.


I møte ble følgende tema diskutert: 

  • MEFs syn på Statsbudsjettet 2019
  • Utslippsreduksjoner i anleggsbransjen
  • Bekymringer knyttet til mangelen på massemottak
  • Betydningen av å legge til rette for at mindre bedrifter har tilgang til offentlige kontrakter
  • Stort behov for lærlinger og fagarbeidere

Det er positivt at stortingspolitikere setter av tid i en hektisk hverdag til å møte MEF og diskutere tema som opptar våre medlemsbedrifter.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte